Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

KRAJSKÉ ROJENÍ

V těchto dnech se rodí „krajské vlády“, jako přímý důsledek nedávných voleb. Složitá jednání se jen zdánlivě školství netýkají. Vždyť kraje mají významný vliv na existenci a fungování škol, zvláště těch středních. Ale nemalým vlivem působí i na škol základní. Například  v tom, že přerozděluje peníze, které do škol přicházejí od státu. Výsledek voleb a odmítnutí dosdavadních krajských zastupitelstev voliči je signálem pro změny v této oblasti.

Měsíc po volbách dokazují dosavadní informace o nových krajských zastupitelstvech,  že zas tak nic moc převratného se nechystá. V některých krajích se do čela navrhují a postupně schvalují reprezentace stran, které se od těch starých  mnoho neliší. Lze takový postup označit jako zradou na voličích? Dojde znovu k situaci, kdy se ti co spolu „kamarádí“ na vládnutí v krajích zase nějak domluví?

Při podrobnějším pohledu se zdá, že takový postup zatím nehrozí.  Lidé si přáli změnu a ta se ve většině krajů, alespoň na prvý pohled, postupně rodí. Nově zvolená zastupitelstva umožnila příliv nových tváří, přeskupení sil lidmi zvolených stran. A že se někde  setkávají v radě ještě nedávno nesmiřiterlní soupeři, snad také není žádná tragedie. Pokud dohoda umožní plnění slibů, které byly před volbami voličům dány. Je pravda, že předvolební kampaň se točila spíše kolem zdravotnicvtví a otázky školství se tam objevily jen okrajově. Přesto je školství oblastí, kterou by krajská zastupitelstva neměla podcenit. Jinak se  školství může stát motivem příští volební kampaně.

Dnes se v médiích vedou spory, zda mají jít vítězové voleb do vládnutí v krajích s komunisty, nebo s těmi, kteří v kraji vládli v minulých létech. Debata je to místy silně emotivní, plná invektiv a napadání. V regionální politika ale funguje trochu jinak, než ta celostátní. Někdy je třeba se domluvit napříč stranami, aby se podařilo prosadit to co je v zájmu kraje a lidí kteří tu žijí. Věřím, že noví zastupitelé mají právě toto na vědomí. Pokud  je za tím něco jiného a ti nově zvolení myslí jen na svůj prospěch, pak  jim to voliči spočítají v příštích volbách . A potom, běda jim!