KOMU A JAK WIKI POMÁHÁ?

říjen - konec 076Mnohé naznačuje ve svém příspěvku Mgr. Pavlína HUBLOVÁ ze dne 17. října 2011: WIKI pro zájmové vzdělávání. Chtěl bych její příspěvek podpořit čerstvou zkušeností z průběhu semináře vedoucích včelařských kroužků, který se konal ve dnech 21. -23. 10. 2011 ve Středním odborném učilišti včelařském – Včelařském vzdělávacím centru v Nasavrkách.

Na semináři se sešla stovka vedoucích zájmových včelařských kroužků z Čech i Moravy všech věkových kategorií, z nich více než třetina byli učitelé. Náplní semináře byly odborné přednášky z oboru včelařství, které přednesli přední odborníci v tomto oboru, tentokrát vesměs ze Slovenska. Druhou část bohatého programu tvořily metodické pokyny pro práci s pracovními listy pro vzdělávání mladých včelařů, které jsou již dva roky postupně zveřejňovány na WIKI v sekci PRACOVNÍ LISTY. Za podpory ministerstva zemědělství, které svojí finanční podporou umožnilo vydání tištěné podoby listů, dostal každý účastník semináře sadu 20 listů s řešením a kontrolním testem pro svoji práci s dětmi. Na semináři vystoupil jejich autor s metodickými poznámkami a návodem, jak s těmito  materiály pracovat.říjen - konec 071

V navazující besedě k pedagogické práci v zájmové oblasti potěšila řada námětů k činnosti s dětmi, podporující jejich aktivitu a udržení trvalého zájmu o zvolený obor. Mnozí z přítomných se velmi kladně vyjadřovali k možnosti vyhledávat informace a pomoc v příslušné části portálu www.rvp.cz , v sekci WIKI, v části věnované zájmové a klubové práci na škole, která se jim stala trvalým  zdrojem nápadů a místem kde si mohou vyměňovat zkušenosti a sbírat nové poznatky. Užitečné setkání bylo orámováno nečekanou návštěvou nestora učitelů včelařství pana Libora Hanouska, autora nejpopulárnější učebnice pro výuku mladých včelařů: Učíme se včelařit, podle které byly pracovní listy vytvořeny. Přítomnými zástupci Českého svazu včelařů bylo slíbeno, že se snad dočkáme nového vydaní této užitečné praktické příručky, která byla vydaná už před více než 20 lety a je v současnosti zcela rozebraná.

Atmosféru setkání dokresluje přítomnost nejstaršího vedoucího,  90tiletého Alberta Duška, který  vedl včelařské kroužky do svých 85 let. Vedle něj byla hvězdičkou setkání  nejmladší účastnice semináře, 6ti týdenní  Rovenka Těhníková, která celý seminář absolvovala se svojí maminkou, jednou z nejmladších vedoucích včelařského kroužku z  Velkých Hamrů. To jen dokazuje, že o budoucnost včelařství  je u nás dobře postaráno. Seminář v Nasavrkách to velkou účastí i složením účastníků přesvědčivě potvrdil.