Zajímavé aktivity po čtení

Twitter dokáže odhalit mnohá tajemství. I stránky readwritething.org rozesílají odkazy a právě v nich jsem objevila Fifty Alternatives to the Book Report. (Padesát alternativních nápadů pro zápisy z četby) Část z nich jsem volně přeložila a upravila. Překlad jsem přidala na své stránky pro žáky, kteří chtějí zpracovat svůj čtenářský deník netradičním způsobem. Ve skutečnosti ve vyučování není příliš času na podobné experimenty. Také nechci, aby takové činnosti byly přidány po čtení jen tak, protože se zdají být zábavné. Vždy přemýšlím nad tím, které dovednosti rozvíjím, zda se činnost ke knize hodí a zda pomocí ní pochopí z knihy něco důležitého.

Některé náměty určitě vyzkouším ve slohovém vyučování:

Popis pokoje pro postavu – Nakresli pro svého hrdinu jakoukoli místnost.  Můžeš ji samozřejmě i popsat. Uvažuj o tom, jak má uspořádaný nábytek, co má ve skříních a na stěnách. Zdůvodni, proč jsi vybral tyto věci.

O jiných si můžeme povídat v dílně čtení

Rozhovory postav – Představ si, že tvůj hrdina si našel několik osob, se kterými bude chatovat. Proč se připojil k této skupině? Vymysli konverzaci, která by se mohla odehrávat.

Některé nápady se dají propojit s IT, např. vytvoření stránky pro měkterou z postav:

Vyber několik postav a vytvoř pro ně internetovou stránku. Vyber vhodné pozadí, obrázky a doplň o nich informace. Nezapomeň přidat pár odkazů, o kterých si myslíš, že by byly pro tvé postavy důležité nebo zajímavé. Zdůvodni, proč ses tak rozhodl a co nám tato stránka vlastně o postavách řekne.

Nebo vytvoření přihlášky v Google formulářích:

Použij všechny informace, které o postavě víš, některé si můžeš domyslet. Sepiš žádost s následujícími body: Jméno, známky, další školení, zájmové aktivity, pracovní zkušenosti. Připoj dvoustránkový esej napsaný z pohledu postavy o tom, které zkušenosti a osoby měly důležitý vliv na tvůj život. Popiš své zájmy, svoji osobnost a jak to souvisí s tím, že se chceš dostat na vysokou školu.

Z hlediska strategií se převážně jedná o procvičení vysuzování, shrnování a určování důležitých informací. Dopisy autorovi připomínají metodu Questioning the Author, protože právě ta učí žáky pokládat si otázky po smyslu textu:

Napiš autorovi dopis, ve kterém mu vysvětlíš, proč si myslíš, že napsal tuto knihu a co se pokoušel ukázat. Objasni, co sis z této knihy odnesl.

Celý text najdete na Zajímavé aktivity po čtení.