Úpravy RVP PV – veřejná diskuze

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

od 26. 11. 2012 běží na Metodickém portálu RVP.cz diskuze k revizi Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a také ke Konkretizovaným očekávaným výstupům. Návštěvnost těchto stránek je velmi vysoká, přesto je jen velmi malé (takřka žádné) procento diskutujících.

Těžko odhadnout proč se nahlížející neodvažují vstoupit do diskuze. Že by byl RVP PV tak skvělým dokumentem a nebylo nutné k němu diskutovat? Pokud tomu tak je, proč tedy tento dokument návštěvníci nepochválí a nevyjádří spokojenost s jeho srozumitelností a obsahem? To jsou totiž dva okruhy témat (a otázek), kterým se chceme v diskuzi věnovat.

Je to proto, aby bylo možné zpracovat všechny příspěvky a na jejich základě upravit stávají RVP PV tak, aby vyhovoval těm, kteří v mateřských školách pracují (respektive dětem). Proto je potřeba vyjádřit, co si myslíte a co byste potřebovali.

Nyní se otevírá diskuze nad konkrétním problémem a tím je zpracování obsahu vzdělávání ve školních vzdělávacích programech. Zdá se, že v celé České republice dochází jak v rámci mateřských škol, tak z hlediska České školní inspekce, k několikerým interpretacím, jak má tento bod ŠVP vypadat. Ptáme se tedy: Jaké jsou Vaše zkušenosti se zpracováním tohoto bodu, případně Jak byl hodnocen Českou školní inspekcí?

Bez Vaší pomoci a Vašeho přispění může při úpravách dojít k tomu, že RVP PV se stane ještě nesrozumitelnějším a při práci s ním si každou jeho část vyloží každý jinak.

Srdečně Vás tímto zveme nejen k diskuzi, ale také k tomu, abyste se stali aktivními aktéry změny předškolního vzdělávání, která právě probíhá!!!  

PhDr. Zora Syslová, Ph.D., odborný dohled nad diskuzí