Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Co nás pandemie naučila o moderních technologiích ve výuce a kde děti vzdělávat online?

O tom, zda tablety, počítače a další moderní technologie patří či nepatří do škol, se diskutuje už několik let. Před několika týdny se mnoho vzdělávacích zařízení ze dne na den dostalo do situace, kdy jim k výuce nic jiného, než moderní technologie nezbylo. A právě tady se ukázala výhoda těch škol, které moderní prvky do výuky zařazovaly už před koronavirem. Proč je zapojení moderních technologií ve školství důležité a jak vzdělávat děti online, radí Martina Přenosilová, zakladatelka pražské Beehive International School.

Moderní, nebo tradiční výuka?

V mnoha českých školách ještě stále přetrvává tradiční model výuky, kdy pedagog jako autorita přednáší u tabule fakta, zatímco děti tiše sedí v lavicích a zapisují si látku, kterou se doma mají naučit nazpaměť. Žáci jsou ale podle analýzy České školní inspekce z roku 2015 daleko aktivnější a motivovanější v tzv. digitálních třídách. Využívání internetu a moderních technologií studenty povzbuzuje k vyhledávání vlastních informací k danému tématu spíše než k pasivní konzumaci informací. „V Beehive dlouhodobě preferujeme inovativní postupy, ale nezavrhujeme kompletně ani tradiční styl výuky. Klíč k úspěchu je v rovnováze a dobrý učitel umí rozpoznat, kdy se lépe hodí tradiční metody a kdy je čas využít inovativní přístupy a které,“ domnívá se Martina Přenosilová.

Angličtina rozšiřuje možnosti

A jak taková výuka online konkrétně probíhá? „Naši učitelé využívají pro komunikaci s žáky interaktivní digitální třídu Google Classroom a zapojují program Zoom, jehož licence škola každé třídě zakoupila. V reálném čase tak mohou žáci komunikovat s učitelem skrz obrazovku počítače a zároveň využívat interaktivní tabuli, promítat učební materiály atd.,“ vysvětluje Martina Přenosilová.  Někteří učitelé pracují z domova, někteří preferují vyučovat online z učeben školy, které byly doplněny o kamerový systém a další technologie potřebné ke kvalitnímu přenosu. Kromě moderních vyučovacích metod se Beehive zaměřuje na výuku angličtiny od raného věku žáků. I to jí poskytuje v době uzavření škol výhodu, protože spektrum nástrojů pro digitální vzdělávání je v angličtině daleko bohatší. „Naši učitelé si velmi oblíbili digitální platformu Kerboodle od nakladatelství Oxford University Press, která je ale dostupná pouze v angličtině,“ radí zakladatelka školy Beehive. Jednou z klíčových kompetencí žáků, na kterou je potřeba stále více klást důraz, je připravenost na změnu a schopnost se rychle adaptovat v novém prostředí, což se v souvislosti s nastalou krizovou situací důkladně prověří.

Jak vzdělávat děti doma, když škola online vzdělávání nepodporuje?

Mnoho kvalitních platforem ale existuje i v Češtině, některé jsou zcela zdarma a jiné poskytly bezplatný přístup ke kurzům dočasně po dobu uzavření škol. Velmi kvalitní online kurzy, lekce a cvičení nabízí Khan academy, která je dostupná i v českém jazyce. Videa s výukou matematiky, fyziky a chemie od základní školy až po vysokou najdete na Isibalo.com, část videí je zdarma, ale lze si zaplatit prémiovou verzi. Po dobu uzavření škol nabízí bezplatně moderní online kurzy pro žáky základních a středních školy portál Redmonster.cz. Na Onlinecviceni.cz si žáci 1. a 2. stupně můžou vyzkoušet digitální pracovní sešity z češtiny a matematiky. Výhodou je, že stránka cvičení sama rovnou opraví.

Aktuální pandemie koronaviru poukázala na zásadní důvod, proč je potřeba implementovat moderní metody do běžné školní výuky – zvykají si na ně jak žáci, tak pedagogové. „Díky tomu, že moderní prvky vzdělávání využíváme v naší škole běžně, byli jsme po uzavření škol schopni velmi rychle reagovat a pro naše žáky ani učitele nebyl problém přejít na kompletní vyučování online. V podstatě jsme se z budovy školy přesunuli do našich domovů,“ dodává Martina Přenosilová. Situace v mnoha českých školách totiž ukázala, že větší problém přizpůsobit se moderním technologiím mají někteří učitelé. Děti jsou v tomto směru více intuitivní, přece jen se generace dnešních žáků v technologické době narodila a berou ji jako samozřejmou součást svých životů. 

Více informací najdete na webu https://www.beehive.cz/.