Gymnázium Děčín – projekt Erasmus + KA1 – B2 Support začal

Dobrý den,

tento blog jsem založila, abych ukázala, jak lze podpořit ze strany školy učitele anglického jazyka, např. prostřednictvím projektu Erasmus+, akce KA1, která umožňuje vysílat učitele na kurzy do zahraničí.

Naše škola má zatím jednu zkušenost s Erasmem +, a to s projektem IPZVAJARES. Více zde: http://www.gymnaziumdc.cz/erasmus  

Zde je i video o projektu IPZVAJARES   https://www.youtube.com/watch?v=It_xmzlSQxw

 

Náš nový projekt pod grantem programu Erasmus+ si klade za cíl umožnit učitelům anglického jazyka další profesní rozvoj, a to jazykový i metodický, abychom mohli zajistit kvalitní výuku pokročilých studentů úrovně B2. Zaměřujeme se na zlepšení a celkové zaktivizování jazyka našich učitelů angličtiny.

Škola vyšle čtyři vyučující anglického jazyka na kurz jazykový do Velké Británie a do Irska. Tyto 14-denní mobility se uskuteční na konci srpna, v září a v listopadu 2018. Učitelé budou během školního roku ve studiu pokračovat v hodinách s rodilým mluvčím.

Během následujících 14 dní můžete sledovat dvě vyučující anglického jazyka během jejich studia na jazykových školách ve Velké Británii a v Irsku. Jak?

Stačí se podívat do jejich instagramových deníků. Jedna vyučující zamířila tento víkend do Galway v Irsku, kde jí dnes v pondělí začíná výuka ve škole Galway Cultural Institute. Druhá vyučující vycestovala za studiem do Edinburghu, hlavního města Skotska, které je součástí Velké Británie. Ubytované jsou v hostitelských rodinách, kde budou mít další příležitost pro komunikaci v anglickém jazyce.
Součástí 14-denního pobytu je mimo intenzivní výuky i poznávání míst a okolí, což naše vyučující jistě posléze využijí v hodinách anebo seminářích. Zároveň po příjezdu předají nabyté vědomosti a materiály i kolegům.
 
deník celého projektu poběží rok a půl zde: https://www.instagram.com/b2supportgymnaziumdc/
 
V září a v listopadu vycestují na jazykový kurz další dvě vyučující, do Brightonu a Oxfordu. Deníky zveřejním na začátku jejich výjezdu.
 

Během letních prázdnin 2019, příští rok,  pojedou tito čtyři vyučující na kurzy zaměřené na metodologii výuky anglického jazyka ve skupiných pro pokročilé středoškolské učitele. Toto studium proběhne opět ve Velké Británii.

 

Nově nabyté znalosti a metody využijí naši učitelé v hodinách, seminářích nebo při projektové práci.

Šárka Opatová

koordinátor projektu

Gymnázium Děčín

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union