Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Využití dotykových zařízení ve výuce němčiny

S pomocí dotykových zařízení je ve výuce němčiny možné osvojovat si zábavnou a hravou formou slovní zásobu i fráze nebo procvičovat gramatické jevy. Můžeme je využít ve výuce jak samostatně, tak i jako doplněk používaných učebnic, k opakování, procvičování a samostudiu, k domácí přípravě. Lze si vybrat z úrovní od začátečníků po pokročilé. Interaktivita a spojení s vizuálními vjemy jsou důležité faktory, které pomáhají učivo upevnit.

Aplikací pro výuku němčiny existuje nepřeberné množství, pro tento příspěvek jsem vybrala některé z nejzajímavějších a vyzkoušela je. Pro přehlednost jsem je rozdělila do několika kategorií podle způsobu využití, respektive podle toho, jaký typ dovedností si s pomocí tabletu chceme osvojit nebo procvičit. Skupiny jsou následující:

 1. slovní zásoba
 2. slovníky
 3. nadstavby k učebnicím
 4. hry
 5. gramatika
 6. reálie
 7. poslech

(Poznámka: obrázky jsou převzaty z Google Play, po rozkliknutí se objeví v plné velikosti)


 1. Slovní zásoba

Jako první způsob využití dotykových zařízení ve výuce jazyka se přímo nabízí osvojování a opakování slovní zásoby. Existuje množství aplikací fungujících na principu kartiček se slovíčky, je na každém, aby si vybral, která z nich je pro něj nejvhodnější a uživatelsky nejpříjemnější funkčně i graficky.

 • AnkiDroid jsou kartičky s textem, obrázky i zvuky, je možné si stáhnout již hotové balíčky zdarma nebo si vytvořit vlastní. Aplikace je plně kompatibilní s programem pro rozložené opakování (spaced repetition) Anki, který je k dispozici pro Windows, Linux a MacOS.
 •  Kartičky Quizlet rovněž umožňují tvorbu vlastních balíčků nebo využití již vytvořených, včetně obrázků a zvuku.
 • Dril je slovensko-česká aplikace, určená na učení slovíček a frází, opět s možností přidávání vlastních slovíček i učebnic a s výslovností.
 • Naučte se Německy 6000 Slov obsahuje slovíčka s českými překlady a obrázky uspořádaná do 15 témat a 140 podtémat. Na výběr jsou tři úrovně pokročilosti a 7 zábavných her pro učení. Po vizuální stránce je aplikace obzvlášť vhodná pro mladší žáky. 

 

 • Podobná je aplikace Naučte se jazyk Němčina. Obsahuje přes 10.000 slov a frází s českými ekvivalenty, obrázky a audio nahrávkami, je uzpůsobená pro úroveň A1 až C2
 • Komplexnější přístup, nejen izolovaná slovíčka, nabízí Němčina 50 řečí. Obsahuje 100 lekcí na úrovni A1 až A2, 30 z nich je zdarma. Hodí se pro žáky základních i středních škol i pro dospělé. Soustředí se na slovní zásobu a praktickou komunikaci v běžných situacích, gramatiku neobsahuje. Je česko-německá.
 • Množství velmi zdařilých aplikací k tematickému procvičování (povolání, nakupování, jídlo, dopravní prostředky, sport, bydlení…) lze najít pod značkou MAGIS Camp. Jsou pouze v němčině, ale na začátečnické úrovni (A1 až A2). Díky bohatému obrazovému doprovodu budou bavit a motivovat zejména mladší žáky (1. stupeň), ale ani hraví začátečníci staršího věku nebudou zklamáni.

 2. Slovníky

Nezbytnou oporou při studiu cizího jazyka jsou slovníky, proto bych ráda některé doporučila. Pro začátečníky se hodí dvojjazyčné, pokročilejší uživatelé se neobejdou bez výkladových.

 • Z těch je bezesporu nejzásadnější Duden (iOS, Android, Mac), který kromě klasického univerzálního slovníku nabízí ještě šest specializovaných (např. slovník synonym, etymologický, pravopisný…). Slovníky odpovídají papírovým verzím, ale nabízí ještě další možnosti použití jako příklady výslovnosti k poslechu, možnost procvičování nebo sestavování vlastních seznamů slovíček. Zkušební verze je zdarma, plná je zpoplatněná, při zakoupení tištěného slovníku je aplikace zdarma.
 • Německo-český slovník firmy Lingea je zárukou kvality, jeho nevýhodou je však to, že není zdarma a pro začínající uživatele je možná zbytečně obsáhlý. Obsahuje přes 115 000 přehledných a pečlivě strukturovaných hesel včetně ustálených spojení a příkladů. Má automatické rozpoznání jazyka, takže není třeba přepínat směr překladu, většina hesel obsahuje výslovnost namluvenou rodilým mluvčím.
 •  Z překladových slovníků, které jsou zdarma, bych zmínila Německo-český (a česko-německý) offline slovník. Obsahuje 88 000 výrazů a má příjemně jednoduché uživatelské rozhraní. Jeho nevýhodou, jak už to u slovníků tohoto typu bývá, je chybějící kontext u ekvivalentních výrazů, což začátečníkům neusnadňuje výběr správného překladu.

3. Aplikace jako doplňek učebnic DaF

Většina renomovaných nakladatelství (např. Hueber) produkujících učebnice typu Deutsch als Fremdsprache nabízí ke svým tištěným materiálům množství doplňků zdarma. Jde o materiály ke stažení, online cvičení a začínají se objevovat i aplikace pro dotyková zařízení. Zde je ovšem třeba upozornit, že tyto jsou vždy svázané s konkrétní řadou učebnic, tzn. využívají příběh, slovní zásobu a posloupnost gramatického učiva dané knihy, jsou vlastně její nadstavbou. Samostatně jsou tedy vytržené z kontextu, pokud ale tu kterou učebnici pro výuku zvolíte, byla by škoda doplňků nevyužít.

 • Například české Nakladatelství Fraus nabízí k učebnicím ze své produkce aplikace pro zábavné a efektivní procvičování slovní zásoby, včetně obrazového a zvukového doprovodu (pouze pro iOS).
 •  Německý Diesterweg poskytuje k učebnici Bausteine určené nejmenším školákům ZŠ hravou aplikaci (Android i iOS) prohlubující systematicky učivo probírané v učebnici. Je k dostání za přijatelnou cenu.
 •  Skvělá aplikace Learn German DeutschAkademie nabízí možnost výběru z několika desítek učebnic na úrovních A1 až C1. Kromě cvičení doplňujících tyto učebnice je také možné procvičování podle stupně pokročilosti a gramatického tématu. Aplikace je vytvářena zkušenými vyučujícími němčiny z Německa a Rakouska a je to na ní znát.

 4. Hry

Celosvětově působící kulturní organizace na podporu výuky německého jazyka – Goethe-Institut – vytvořila online hry pro různé úrovně jazykové pokročilosti.

 • Dobrodružství s němčinou je určeno pro úroveň A2 a vyšší, hra upevňuje schopnost čtení a poslechu a procvičuje slovní zásobu, herní čas je více než dvě hodiny.

 •  Ein rätselhafter Auftrag je detektivní příběh pro úroveň B1, který procvičuje slovní zásobu a porozumění slyšenému z oblasti zaměstnání − hledání práce, pohovor, komunikace a chování na pracovišti.
 • Pro úplné začátečníky, tedy úroveň A1 je určena hra Lern Deutsch; od předchozích se liší tím, že je kooperativní, může ji hrát více hráčů a vzájemně porovnávat své znalosti slovní zásoby.
 • Také česká společnost PMQ SOFTWARE nabízí hry, tentokrát zaměřené na děti nejmladšího – i předškolního – věku. Prvních šest z 29 je zdarma, plná verze je za dostupnou cenu, vhodné pro Android, iOS, některé i pro Windows. (Lernspiele für Kinder)

 5. Gramatika

K procvičování gramatických jevů se nabízí poměrně velké množství aplikací.

 • Zmínila bych například German Grammar Learning, která je offline, uživatelské rozhraní je v němčině nebo angličtině, ale jako překladový jazyk cvičení nabízí i češtinu. K procvičování je na výběr celá škála gramatických jevů v různých typech cvičení. Je možné vytvářet statistiky své úspěšnosti a zaměřit se tak na problematické jevy.
 • K procvičování skloňování podstatných a přídavných jmen a členů slouží German Declension Trainer nebo German Adjective Declension, k časování sloves zase German Verb Conjugator. Ten obsahuje přes 1500 sloves. Mein Klassenraum zábavnou formou pomůže s učením množného čísla.

 • Pro žáky prvního stupně se hodí hravá aplikace Deutsch Rechtschreib.Grammatik obsahující přes 500 cvičení z gramatiky a pravopisu, jejíž plná verze stojí pouhé 1,50 €.

6. Reálie

 • Pro výuku německých reálií existuje velmi pěkná aplikace German States: Germany Quiz (Android, iOS). Je pouze v němčině (je potřeba nastavit), ale vzhledem k tomu, že se tato tématika týká pokročilejších žáků 2. stupně ZŠ nebo SŠ, není to na překážku. Zábavnou formou kvízů a doplňovaček žáci získají povědomí o všech 16 spolkových zemích a jejich hlavních městech i vlajkách a znacích a zorientují se na mapě.

 •  Goethe Institut vytvořil zajímavou aplikaci pro ty studující úrovně B2, kteří se chystají na pobyt v Německu nebo se jen zajímají o zdejší současný životní styl. Erste Schritte in Deutschland (Android, iOS) představuje 10 témat (bydlení, jídlo, nákupy, etiketa, volný čas…) a zábavnými testovými otázkami zjišťuje získané základní vědomosti. Ty lze následně použít jako podklady ke konverzaci či k maturitním okruhům.

 7. Poslech

Ke zdokonalení poslechu s porozuměním zejména pokročilejších studujících (od úrovně B2) nebo vyučujících a také k získání přehledu o dění nejen v německy mluvícím světě lze využít různá rádia.

 • Aplikace Deutsche Welle (Android, iOS) nabízí audio, video i psané zpravodajství, a také možnost sdílení na sociálních sítích.

 • V aplikaci Němčina on-line rádia (Android) si můžete vybrat z více než 100 rozhlasových stanic s různými hudebními žánry a zpravodajstvím.

 

Příspěvek byl napsán v rámci projektu INTERES. CZ.1.07/1.3.00/51.0035.