Vliv technologií na vývoj školství – reflexe 2. týdne kurzu

Vliv technologií?
Vliv technologií?

 

Vliv technologií na vývoj školství je téma, jehož složitost a zamotanost mě už dopředu odrazuje k jeho dešifrování a rozmotání.  Dala jsem si čas na napsání reflexe, ale odklad mi nijak nepomohl.

Postrádám nástroje i konkrétnější informace a také delší výukovou praxi. Mých 9 let  je proti počátkům využívání počítačů ve školách od 80. let 20. století poněkud slabá zkušenost. Zkusím přispět  kapkou do řeky názorů a reakcí na naši druhou lekci. Zaměřím se na výukové programy (interaktivní tabule apod. naše škola nevlastní). Disponujeme slušným množstvím výukových programů. Neodvážím se ale tvrdit, jak velký je vliv těchto programů na inteligenci dětí a její zvyšování.

Velké plus, které se dá využít, je všeobecná náklonnost všech věkových kategorií dětí k počítačům. Žáci si  mohou své vzdělávání řídit sami, tempem, jaké jim vyhovuje. U menších dětí vyvolává radostnou reakci veselý obrázek, který se jim postupně za správné odpovědi odkrývá, a s nadšením ho kvitují. Své dělá i „odměna“ u větších dětí  – pokud svůj úkol včas stihnou, mají chvilku internet pro sebe.

Občas se ale setkávám se s tvrzením dětí, že „když mám na výběr, správně to doplním, ale v testu to neumím.“ Případně –  v programu správně používají gramatiku, ale když tu stejnou mají použít další hodinu ve třídě, hledí, jakoby spadly z Marsu…přitom hodinu na počítačích věnovaly právě této gramatice! Samozřejmě si zapisují do sešitů, aby byl z lekce nějaký výstup, kladu důraz na opravu chyb.

Zajímal by mě experiment, v němž by existovaly 2 třídy s žáky na přibližně stejné rozumové úrovni. Žáci by byli dlouhodobě (několik let) sledováni a výsledky průběžně zaznamenávány. Jedna třída by se učila „normálně“, bez použití ICT, druhá výhradně s použitím ICT. Při velkém závěrečném testování by vyšlo najevo, zda jsou mezi výsledky žáků rozdíly, případně jaké. A mohli bychom hovořit o vlivu či ne-vlivu ICT technologií. A naše otázka by byla rozřešena:-)?