Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

K „malé“ změně RVP ZV. Proč i pozitivní změny přináší spíše hořkou pachuť

Popudem k napsání tohoto článku byl asi spíše nechtěně tento pěkný příspěvek Jaroslava Maška, který jsem komentoval. Předem celého textu chci předeslat, že se současnou úpravou RVP ZV a koncepcí „nové“ Informatiky v zásadě souhlasím a připadá mi celkem logická. Změny jsou život a RVP i ŠVP jsou „živé“ dokumenty, do nichž je nutné a někdy i dobré zasahovat. Nejsem ani učitel informatiky a očekávané změny se mě jako učitele příliš nedotýkají.

Jako dlouholetému koordinátorovi tvorby ŠVP mi ale vrtá hlavou, zda by nebylo vhodnější dříve diskutovat, stanovit cíle a teprve potom změnit vzdělávací dokumenty. Celá „debata“, kterou jsem vždy čas od času zaznamenal, probíhá velmi dlouho, ale pouze v rámci velmi úzké skupiny. Jsem přesvědčený, že o ní dost nevěděli ani mnozí vyučující informatiky. Teď je předkládána hotová věc, která rozhodně není „malou“ změnou, ale mění všechny vzdělávací obory velmi výrazně (a v zásadě k lepšímu).

Bohužel si myslím, že se zástupci jiných vzdělávacích oborů tyto změny – minimálně na úrovni škol či profesních organizací – nikdo moc nekonzultoval. To je nepřijatelná situace a nutně povede jen ke zbytečnému odporu. Navíc je vidět z diskuse v rámci pedagogické veřejnosti (momentálně je asi nejslyšitelnější skupina fyziků), že nevidí předkládané změny jako posun k lepšímu. Budeme je přesvědčovat, nebo jim „lepší digitální zítřky“ prostě natvrdo nařídíme? Myslím si, že bychom se měli vzájemně nejdřív přesvědčovat, nebo si alespoň vysvětlovat argumenty. Další kritika z mnoha směrů nepochybně přijde a je lhostejné, zda je oprávněná či nikoliv. Bude logickým výsledkem toho, že zástupci vzdělávacích oborů budou mít právem pocit, že byli opomenuti.

Protože mi osobně reforma nevadí a vnitřně se s ní ztotožňuji, vydal jsem se na stránky změn v RVP ZV (https://revize.edu.cz/) a zhlédl některá videa. Obzvláště z videa předsedy Asociace ředitelů ZŠ PaedDr. Michala Černého mi bylo smutno. Pokud bych jako koordinátor ŠVP takto komunikoval potřebu přesunů hodin a rozhodoval o potřebnosti nebo zbytnosti jednotlivých oborů a jejich dotací, asi bych daleko nedošel. Navíc je otázkou, zda se nejedná o „nošení dříví do lesa“, protože rozumné školy už touto „reformou“ prošly dávno a minimální hodinovou dotaci pro „Informatiku“ navýšily již v minulosti a bez potřeby nařízení shora. Na naší škole konkrétně tuším od roku 2007. Přitom si jinak pana Černého velmi vážím a jeho názory jsou obvykle inspirativní a lze se nimi ztotožnit. Ale zase narážíme na komunikační bariéru. Vysvětlovat oborům, že jim „bylo ubráno“ bez toho, aby byli jejich zástupci k diskusi přizváni, bude velmi složité. A to říkám s vědomím, že určitě existovaly úzké skupiny ne zcela viditelných (spíše neviditelných) odborníků, kteří se zřejmě nějaké diskuse zúčastnili a z nějakých, ale evidentně ani profesním organizacím známých důvodů, seškrtali či upravili vybrané výstupy v RVP. Připomínám, že nejsem proti redukci a dokonce bych po prostudování navržených změn asi škrtal i výrazněji a i v dalších oborech, kterých se škrty tolik nedotkly. Ale takto prováděné změny se budou vysvětlovat a realizovat jen těžko a mnohdy povedou k aplikaci těchto změn pouze z povinnosti.

Budeme také narážet na termín aplikace změn (2023). Dlouholetá zkušenost koordinátora říká, že více než dva roky jsou velmi dlouhá doba a za tu může dojít a pravděpodobně i dojde ještě k několika změnám (například ohlášená „velká“ revize RVP ZV). Zcela ve smyslu, teď předělám ŠVP, ale klidně se s vámi vsadím o láhev dobré whisky, že do té doby (2023) se celá situace změní a budeme předělávat ŠVP již jednou v dobré víře předělané. A věřte mi, že motivovat kolegy k práci zrovna na tak oblíbeném dokumentu, jakým ŠVP z mnoha racionálních i iracionálních důvodů je, není zrovna jednoduché.

Použité zdroje:

MAŠEK, Jaroslav. 20 věcí, na kterých opravdu záleží nejen v malé revizi RVP ZV. Metodický portál: Spomocník [online]. 03. 03. 2021, [cit. 2021-03-05]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22833/20-VECI-NA-KTERYCH-OPRAVDU-ZALEZI-NEJEN-V-MALE-REVIZI-RVP-ZV.html>. ISSN 1802-4785.

PATŘÍ NEWTONOVY ZÁKONY DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY? Dopis fyziků ministru MŠMT. Dostupné z: <https://www.jcmf.cz/?q=cz/node/2038>.

Portál revize RVP v digitální oblasti. Dostupné z: <https://revize.edu.cz/>.