Po první lekci..

Tak se mi podařilo prokousat se materiály, které mi byly k této lekci poskytnuty. Byla to práce sice zajímavá, ale mnohdy náročná, zvláště pro mě jako laika, neboť ne všechny informace se mi jevily na počátku jako srozumitelné.      A přesto, že mě  informace, které jsem získala, zaujaly, nejsem si jistá, jestli mi trochu nenabouraly mé odhodlání, zvládnout tento kurz.

Co mi přinesla první lekce za nové poznatky?

Především mě zaujala Bloomova taxonomie. Pro sebe jsem  ji nazvala PAV. Přestože je, pokud jsem to dobře pochopila, zaměřena hlavně na využití ICT ve výuce, napadlo mě, že bych ji mohla využívat i v současné výuce,  v níž  ICT zatím nepoužívám.

Po přečtení nové verze standardů, které jsou rozděleny do 5 kategorií, mi sice svitla malá naděje, že alespoň něco se snažím dělat správně, jenom k těm požadovaným cílovým metám mě čeká ještě hodně dlouhá cesta.

Pokud bych měla shrnout celý tento týden, tak musím poděkovat  všem, kteří pracovali rychleji než já a své příspěvky posílaly průběžně. Všechny mě zaujaly a každý mi přinesl nějakou inspiraci a také vnitřní motivaci pro další práci.

Děkuji vám všem, milí kolegové, a těším se na vaše další příspěvky.