Webinář APIV A – Podpora při vzdělávání dětí, žáků s narušenou komunikační schopností | 8. 9. 2020 od 15:00

Dětí s narušenou komunikační schopností stále přibývá. Dozvíte se, v čem jsou specifické jejich vzdělávací potřeby a jaké jsou možnosti a způsoby nastavování vhodných podpůrných opatření v běžných školách. Lektorka: Mgr. Jiřina Jehličková

Anotace: 

Dětí s narušenou komunikační schopností stále přibývá. Dozvíte se, v čem jsou specifické jejich vzdělávací potřeby a jaké jsou možnosti a způsoby nastavování vhodných podpůrných opatření v běžných školách. Pozornost bude věnována všem okruhům narušené komunikační schopnosti, tedy dětem a žákům s odchylkami v artikulaci, se specificky narušeným vývojem řeči (dysfázií), s obtížemi v porozumění řeči, s elektivním mutismem, s koktavostí, breptavostí, dysartrií.

Setkání je ZDARMA.

Lektor:

Mgr. Jiřina Jehličková

Užitečné odkazy:


Otázky a odpovědi z chatu k webináři

1. Existují nějaké dobré webové stránky s možnými cvičeními, které by se daly použít k nácviku? Nebo například publikace, které byste doporučila?

Pokud se jedná o procvičování výslovnosti je nácvik individuální a měl by probíhat pod vedením logopeda, který doporučí vhodné materiály k procvičování.

Co se týká ostatních jazykových rovin rozvoje sluchové percepce, mohu doporučit materiály Jazyk a řeč od nakladatelství MONTANEX, obrázkové karty pro rozvoj řeči, Materiály pro dysgramatiky a další logopedické hry dostupné na portálu Soukromá logopedie; řadu publikací, materiálů najdete na webu Logopedie Vendy – např. Slabikování, Rozvoj řeči – Zvuky a slabiky, Tvoření vět s obrázky a další.

Další karty k rozvoji jazykového citu najdete např. na Logopedie s úsměvem.

Pro nácvik čtení je v současnosti výborný počítačový program a aplikace Včelka.

Skvělý je také soubor listů od V. Lince -Tabulky ke čtení, nakladatelství Klett.

Z aplikací na tablet mohu doporučit např.  Bitsboard – aplikace pro rozvoj slovní zásoby, čtení, paměti v českém i anglickém jazyce (iOS), Slovohrátky -odborná logopedická aplikace (pro iOS, Android), SoundTouch (iOS, Android) – rozvoj sluchového vnímání, Simon Says ((iOS, Android) – rozvoj sluchového vnímání,  My PlayHome – rozvoj slovní zásoby, porozumění, Aplikace WonderKind – např. Little Town, My Animals – rozvoj slovní zásoby, porozumění… Pepi Bath – rozvoj slovní zásoby, porozumění, My first App–  různé na rozvoj slovní zásoby, třídění, opaky …

Více k pomůckám, hrám a cvičením najdete ve zmiňovaném Katalogu podpůrných opatření či dalších metodikách, které vznikly v rámci projektu Systémové podpory inkluzivního vzdělávání ČR (inkluze.upol.cz).

2. Lze již 3leté děti v MŠ odeslat ke klinickému logopedovi, aby se předešlo NKS, pokud již nyní vnímáme opožděný vývoj řeči? Logopedi nám totiž bojkotují tento věk a odmítají nám brát děti do 4 let věku.

Bohužel se s tím v praxi setkáváme, že logoped rodiče odkáže na pozdější věk. Každopádně je vhodné odborné posouzení po 3. roce dítěte, pokud se řeč nerozvíjí standardně. Může jít o prosté opoždění ve vývoji řeči, pak lze doporučit rodičům, jak řeč rozvíjet, jak s dítětem komunikovat (nemusí jít ještě o pravidelné logopedické intervence). V případě podezření na riziko NKS je potřeba včas absolvovat další odborné vyšetření (foniatrii aj.) a zahájit pravidelné intervence.

3. Musí se psát IVP na každý školní rok, pokud je doporučení platné 2 roky?

 Ano.