Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Nej… z měsíce června

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc červen.

To nejzajímavější z modulu Články

iPrázdniny s učiteli 2 (prázdninová akce Virtuálního Digicentra), autor: Jaroslav Mašek

Představení 2. ročníku prázdninové akce Virtuálního Digicentra Elixíru do škol.

Jan Amos Komenský v digitální éře, autor: Autor: Petr Koubek, spoluautor: Mgr. Věra Novotná

Text reflektuje společenství praxe Českého jazyka a literatury, které proběhlo online v květnu 2020 ve spolupráci se Základní školou Maltézských rytířů – Křesťanskou ZŠ v Kladně Kročehlavech. Tématem odborného setkání učitelů s lektory byl Jan Amos Komenský. Téma bylo vybráno kvůli své aktuálnosti – národním oslavám narození a úmrtí tohoto barokního učence evropského významu. Cílem bylo s učiteli vyvodit několik situací, jak dané téma elaborovat s žáky v trojfázovém modelu, který podpoří učení (E – U – R).

Prázdninová školka s dvouleťáky – Prasátko Peppa, autor: Petra Pšeničková

Příspěvek nabízí aktivity pro práci učitelů s dvouletými dětmi. Aktivity jsou rozdělené na ranní tvořivou činnost, didaktickou část, případně venkovní činnost. Po celý týden budou děti provázet příběhy prasátka Peppy. Seznámí se s příběhy: Malování, Zlatá rybka, V přírodě, Tomovo nachlazení. Zažijí stopovanou, vaření čaje z přírodnin, jízdu autobusem, práci s mapou. Vyrobí si prasátko, deštník, akvárium i bramborová razítka.

Tvorba interaktivních multimediálních vzdělávacích objektů v H5P, autor: Michal Černý

Soubor nástrojů H5P nabízí učiteli (a nejen jemu) široké možnosti v tvorbě multimediálních interaktivních vzdělávacích objektů v kvalitě a estetickém provedení velice neobvyklém. Jde o rychle rostoucí otevřenou službu, kterou může bezplatně používat každý. V českém prostředí je přitom zatím téměř neznámá. Článek si klade za cíl ji představit a zasadit do základního didaktického kontextu.

To nejzajímavější z modulu DUM

Kdo zabil Kennyho, autor: Petr Tišl 

Předložený materiál je úpravou běžné laboratorní práce na téma „škrobová zrna“ (buněčné inkluze rostlinných buněk). Cílem není splnit co největší množství úkolů, ale zasadit jeden úkol do atraktivního prostředí „kriminálního vyšetřování“ a umožnit tak žákům zahrát si roli pracovníků laboratoře. Úkol se tak dá stihnout i za 45 minut, pokud jsou žáci v mikroskopování zběhlí a pracuje se v menší skupině. Pokud máte k dispozici hodiny dvě, pak je možné snadno připravit další preparáty k pozorování a další hodinu strávit diskusí o rozdílech ve tvaru škrobových zrn v zásobních orgánech různých rostlin.

Města ČR v QR kódech, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje 10 zašifrovaných českých měst v QR kódech, které mají děti rozluštit a následně zaznačit do mapy. Městům pak mají za úkol přiřadit typické výrobky.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Rozvíjíme čtenářskou pregramotnost předškoláka

Účastníci setkání se dozví, jak je důležité rozvíjet řeč, komunikaci, představivost, fantazii, paměť, myšlení, smyslové vnímání, orientaci v prostoru, rozvoj hrubé a jemné motoriky a další dovednosti pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Řekneme si, co je to čtenářská gramotnost a jaké má roviny. Budeme se zabývat tím, co vyžaduje kvalitní čtení, dále důležitostí čtení a naslouchání od útlého věku a prací s textem u dětí předškolního věku. Uvedeme si i některé metody vedoucí k rozvoji dovedností ke čtení, např. čtení s tvorbou předpokladů, obrázkového čtení, pětilístku. Řekneme si také, jaké má mít dovednosti budoucí školák z hlediska rozvoje čtenářské gramotnosti.

Skryté kurikulum aneb co škola neučí, a přesto nikdy nezapomeneme

Webinář vás provede následujícími tématy: Skryté kurikulum jako zákulisí vyučovacího procesu (nezbytná lekce pro přežití ve školní instituci pro učitele i žáka); Skryté kurikulum jako hodnotový systém školy, deklarovaný jejími aktéry; Skryté kurikulum jako strategie přežití čtená z nonverbálních vzorců pedagoga, ale i kultura instituce. Lektorka: Mgr. Helena Kumperová.

Webinář digitální kompetence učitelů dle DigCompEdu

Na úvod webináře byla představena chystaná revize rámcových vzdělávacích programů v oblasti ICT. Dále bylo představeno spektrum podkladů jednak pro potenciální lektory a popularizátory rozvíjení digitálních kompetencí učitelů, ale také nástroje pro samotné učitele, které slouží ke zhodnocení a zmapování vlastních digitálních kompetencí. Webinář se věnoval i aplikaci „Profil Učitel 21“. Webinářem provázeli Daniela Růžičková, garantka oboru informatika a informační a komunikační technologie z Národního pedagogického institutu, a Ondřej Neumajer, konzultant MŠMT pro digitální vzdělávání. Webinář byl realizován Odborem řízení a rozvoje vzdělávací soustavy MŠMT.

Příprava a realizace adaptačních kurzů

Seminář je zaměřen na podporu pozitivního klimatu v třídních kolektivech prostřednictvím zážitkových programů. Cílem je představit principy zážitkové pedagogiky a její uplatnění při práci s žáky. Věnuje se využívání her a cvičení, které podporují odstraňování počátečních bariér, spolupráci v týmu, schopnost komunikace a rozhodování a také prohlubují sebepoznání a seberozvoj.

Zdroj ilustrativních obrázků:

StockSnap. Pixabay.com: [online]. [cit. 2020-07-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/photos/reading-book-girl-woman-people-925589/>.