Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Nej… z měsíce dubna

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc duben.

To nejzajímavější z modulu Články

V čem provozovat online kurzy pro středoškoláky?, autor: Michal Černý

Článek popisuje různé možnosti, jak do středoškolského prostředí zapojit technologie, v nichž je možné provozovat online kurz. Jako první skupinu nástrojů uvádí tradiční LMS – Moodle, Classroom, Canvas; druhou zmiňovanou skupinou jsou aplikace sloužící primárně pro komunikaci a spolupráci, jako jsou Teams či Slack. Poslední třetí skupinou jsou tzv. decentralizované LMS složené z jednotlivých drobných nástrojů. Článek u každého řešení nabízí nejen jeho technický popis, ale také základní didaktickou rozvahu nad jeho možnou školní implementací.

Jednoduchá tvorba pracovních listů třeba pro vzdělávání na dálku, autor: Petra Cemerková Golová

Článek a jeho přílohy popisují možnost tvorby pracovních listů nebo testů k využití třeba při výuce na dálku, ale i běžně. Pomocí přiloženého manuálu, který v obrázcích popisuje postup krok za krokem, zvládne tvorbu i učitel, který zvládá jen základní práci s počítačem.

Aktivity pro rozvoj řeči a komunikace, autor: Pavlína Hublová

Článek seriálu, který přináší ukázky z publikace Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání, výstupu projektu WELCOME. Text se věnuje rozvoji komunikačních dovedností.

To nejzajímavější z modulu DUM

Světové hospodářství – doprava, autor: Mgr. Jan Zicha

Interaktivní prezentace věnující se hospodářství ve světě, konkrétně dopravě. Součástí materiálu jsou rovněž úkoly pro práci s internetovými zdroji. Přílohou je pracovní list.

Objem a povrch krychle a kvádru, autor: Ing. Jitka Vlčková

DUM obsahuje formulář pro zadání délek stran krychle a kvádru; při splnění podmínek umožní vypočítat a zobrazit objem a povrch těchto těles.

Jaro – QR kódy

autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál jako pomůcka při výuce ČJ a PRV v 1. a 2. ročníku. Pravidlem je najít mezi všemi rozstříhanými částmi pouze takové, které obsahují pravdivou informaci o ročním období – o jaru. V případě, že bude žák úspěšný, vznikne mu poskládáním tvarů s pravdivým tvrzením obrázek velikonočního vajíčka. Tvary s nepravdivým tvrzením dají dohromady vykřičník. Na každé části je umístěn QR kód, který slouží jako kontrola správnosti. QR kódy rozluští žák/žáci za pomoci telefonu – a aplikace k tomu určené.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Reedukace specifických poruch učení v systému inkluzivního vzdělávání

Víte, jaký je rozdíl mezi předmětem speciálně pedagogické péče a pedagogickou intervencí? Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková nám vše vysvětlí a ještě nám ukáže obsah hodiny PSPP včetně zajímavých pomůcek na rozvoj pozornosti. Máme se na co těšit!

Pohybové hry a aktivity v přírodě pro děti předškolního věku

Mgr., Bc. Michael Novotný nám nabídne nejrůznější hry a činnosti, které lze aplikovat v přírodním prostředí. A třeba i s rouškou!

Hrajeme si, hýbeme se v mateřské škole

A ještě jednou lektor Mgr., Bc. Michael Novotný – tentokrát nám pomůže rozhýbat těla! Těšte se a připravte si cvičební úbory…

Nový žák-cizinec v mé třídě

Jana Rohová nám představí možnosti práce s žákem-cizincem v oblasti výuky i hodnocení, poradí, na koho se lze obrátit pro odbornou pomoc nebo jak zpracovat plán podpory.

Formativní hodnocení II

Tipů pro zavedení formativního hodnocení bylo při webináři v únoru tolik, že nezbylo než neplánovat pokračování. Mgr. Jiří Hruška bude tedy pokračovat v inspiraci.

Zdroj ilustrativních obrázků:

ribkhan. Pixabay.com: [online]. [cit. 2020-05-04]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/illustrations/email-newsletter-marketing-online-3249062/>.