Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Nej… z měsíce února

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc únor.

To nejzajímavější z modulu Články

Člověk a společnost a digitální technologie, autor: Mgr. Alena Hesová

Příspěvek se věnuje tomu, jak lze využívat digitální technologie ve výuce oboru Výchova k občanství na 2. stupni základní školy a jaký je jejich přínos pro tento obor. Materiál přináší inspiraci pro pedagogické a didaktické uvažování v obecnější rovině (představuje např. koncept digitálního občanství) a pak také nabízí podněty a tipy pro konkrétní aktivity ve výuce.

Práce s informacemi v textech a příklad úlohy Životní cesta karety obrovské, autor: Pavlína Holcová, spoluautor: Mgr. Jakub Holec Ph.D.

Z hlediska rozvoje čtenářských dovedností je důležité, aby žáci pracovali s autentickými neučebnicovými texty z různých tištěných i digitálních zdrojů. Jako zajímavý se jeví příspěvek, který se zaměřuje na různá vývojová období mořské želvy karety obrovské. Úloha byla převzata z publikace České školní inspekce obsahující uvolněné úlohy z šetření PIRLS 2016 a v článku slouží jako ilustrace možné práce žáků se zajímavými texty.

Poznámky ke kritickému myšlení a mediální gramotnosti na základní škole – 4. část, autor: Zdeněk Hromádka

Text je čtvrtým a posledním ze série příspěvků věnovaných problematice kritického myšlení (Poznámky ke kritickému myšlení a mediální gramotnosti na základní škole, 1.–4. část). Článek se tentokrát věnuje vědeckému přístupu jako další formě kritického způsobu uvažování a možnostem, jak jej přiblížit žákům základní školy.

Laterální čtení, autor: Ludmila Kovaříková

Množství textů na internetu vyžaduje i změnu způsobu čtení. Řešením problému s ověřováním informací by mělo být laterální, hyperlinkové a hashtagové čtení, které se odlišuje od klasického čtení vertikálního.

To nejzajímavější z modulu DUM

Subsaharská Afrika – socioekonomická charakteristika regionu, autor: Mgr. Jan Zicha

Interaktivní prezentace s úkoly pro práci s internetovými zdroji. Přílohou je pracovní list.

Sedmisegmentovka – interaktivní webová stránka, autor: Ing. Jitka Vlčková

DUM obsahuje krátký teoretický popis sedmisegmentového displeje a možnost si interaktivně rozsvítit a zhasnout libovolné segmenty (jednociferného) displeje. Pro spuštění je nutné rozbalit složku a následně otevřít soubor s příponou HTML nejlépe ve webovém prohlížeči Google Chrome.

Příjmová nerovnost – Lorenzova křivka, autor: Petr Tišl

Materiál je rozšířením učiva středoškolské geografie s přesahy do základů společenských věd – zejména ekonomické teorie. Snaží se podporovat především dovednostní složku, proto doporučuji využít šablony v tabulkovém procesoru, nebo úplně ideálně nechat žáky (například v rámci výuky ICT) takovouto šablonu vytvořit – v použitých zdrojích je odkaz na dostupný návod. V případě využití šablony nezapomeňte vymazat řešenou verzi.

Dino hra, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Cílem je, aby děti přiřadily černobílým dinosaurům do čtverečků jejich správné barvy, popřípadě si zapamatovaly jejich počet a název.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Skupinová práce a kooperativní učení

Společně s Mgr. Jiřím Hruškou se zamyslíme, proč je dobré zařazovat práci ve skupinách, co to přináší žákům a co učiteli. V druhé části se budeme věnovat tomu, jak dělit žáky do skupin, jak nastavit úkol, aby se na něm všichni členové skupiny podíleli, nebo jak hodnotit skupinovou práci.

Formativní hodnocení

Mgr. Jiří Hruška nám nabídne porovnání hodnocení žáků vzhledem k cílům (sumativní hodnocení) a hodnocení vzhledem k jejich individuálnímu pokroku (formativní hodnocení). V další části setkání se zaměří na to, jak sbírat informace o jednotlivých žácích, abychom jim mohli poskytnout ucelenou zpětnou vazbu, a jak k tomuto účelu využít žákovská portfolia.

ADHD netradičně

Mgr. Helena Kumperová nám nabídne pohled „za oponu“. Jak sama říká: „Jaká je škola, ví jen ti, co do ní chodí a jsou jejími žáky. Všichni ostatní mohou jen přihlížet, jejich oči nikdy neuvidí ono kouzlo nechtěného a nezamýšleného předávání skrytých obsahů, které vytváří imanenci i transcendenci školní instituce.“

Zdroj ilustrativních obrázků:

geralt. Pixabay.com: [online]. [cit. 2020-03-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/illustrations/social-media-media-board-networking-1989152/>.