Nej… z měsíce července a srpna

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc červenec a srpen.

To nejzajímavější z modulu Články

Školství v roce 2030, autor: Bořivoj Brdička

Informace o zajímavé zprávě HolonIQ Education in 2030, která používá pro předpovídání budoucnosti ty nejmodernější postupy založené na sběru obrovského množství dat umocněné umělou inteligencí.

Inspirace pro práci s dětmi s ADHD v mateřské škole, autor: Lucie Zormanová

Článek seznamuje s obtížemi dětí s ADHD, příčinami ADHD a dále popisuje obecná doporučení pro práci učitele s dětmi s ADHD. Poukazuje na důležitost řádu, rytmicity, pravidel a rituálu, udržování očního kontaktu a jemného tělesného kontaktu.

Ruta Sepetys: V šedých tónech (čtenářská dílna), autor: Marcela Svejkovská

Čtenářská dílna určená pro starší školáky (zhruba od osmé třídy/tercie) výše. Příběh šestnáctileté dívky, která se spolu se svou rodinou stane obětí Stalinem organizované likvidace litevské inteligence. Vybrané texty vybízejí k diskuzím, ke kladení otázek i dalšímu hledání odpovědí. Součástí dílny je dramatizace, kresba, živý obraz. Žáci se spolu s učitelem zamýšlejí nad tím, zda je možné si lidskou důstojnost zachovat i v takto vyhrocených situacích. A v čem všem lidé nacházejí naději.

Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem na Karlínské obchodní akademii, autor: Mgr. Barbora Růžičková, spoluautor: Mgr. Alice Kourkzi

Karlínskou obchodní akademii navštěvuje několik desítek žáků s odlišným mateřským jazykem. Školní psycholožka Barbora Růžičková popisuje podporu, kterou jim škola nabízí.

Superhrdinové ve vaší tělocvičně, autor: Autor: Adam Cvik, spoluautor: Petr Polívka

Článek představuje možnost, jak motivovat žáky k pohybové aktivitě. Popsané činnosti využívají jako motiv zájmy žáků, jako jsou například oblíbení filmoví hrdinové komiksového světa Avengers. Cílem článku je nejen na základě zkušeností tento typ motivace popsat, ale upozornit zejména na to, že díky takovémuto pojetí vnímají žáci více smyšlený příběh, než aby se soustředili na činnosti, které vnímají často negativně. Součástí článku je i poukázáno na možná propojení s rozvojem matematické a digitální gramotnosti žáků.

Shrnutí klíčových zjištění a doporučení projektu na podporu demokracie ve školách, autor: Ondřej Horák

Tento článek uzavírá celý seriál o tom, jak podporovat demokracii ve školách. Ve stručnosti shrnuje klíčová zjištění ve vztahu k základním otázkám, kterými se projekt Pokusného ověřování občanského vzdělávání ve školách zabýval, a představuje jeho klíčová doporučení.

To nejzajímavější z modulu DUM

Cestovní ruch, autor: Mgr. Jan Zicha

Interaktivní prezentace s úkoly pro práci s internetovými zdroji. Přílohou je pracovní list.

Portugalština – curriculum vitae, autor: Mgr. Bc. Martina Čermáková

Doplňkový učební materiál na téma „životopis“. Student se naučí slovní zásobu, která s tématem souvisí, naučí se porozumět životopisu v portugalštině a vytvořit si vlastní strukturovaný CV.

Italská gramatika X – passato prossimo x imperfektum, autor: Šimon Daníček

Materiál by měl uživateli ozřejmit rozdíl v používání časů passato prossimo a imperfektum v italštině.

Vyskládej písmena pod obrázky – 4 písmena, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje 30 obrázků a pod nimi mřížku na vyskládání či vypsání písmen, ze kterých se slovo skládá.

Zdroj ilustrativních obrázků:

S, Samuel. flickr.com: Sailing Boats On The Horizon [online]. 2012-09-15 [cit. 2019-09-17]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/80901381@N04/7988070749/>.