Nej… z měsíce července a srpna

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc červenec a srpen.

Nejvíce zobrazované články

Gramotnosti.pro léto – ohlédnutí za letní školou PPUČ, autor: Mgr. Adéla Zehringerová, spoluautor: Mgr. Hana Splavcová

V následujícím textu vám nabízíme stručné ohlédnutí za letní školou projektu PPUČ, která byla realizována začátkem letních prázdnin v termínu 2.–4. 7. 2018. Účelem akce bylo vytvořit příležitost k učení, spolupráci, síťování a aktivnímu odpočinku.

Jak se i na vejšce můžete naučit anglicky?, autor: Ráchel Kopůncová

Vlastní zkušenost s výukou jazyka, která se může stát užitečnou inspirací pro každého.

Jak na plagiátorství na ZŠ a SŠ, autor: Ráchel Kopůncová

Článek se zabývá základními možnostmi, jak může učitel odhalit plagiát v podobě textu a obrázku.

Standardy odborného jazykového vzdělávání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika, autor: Jitka Tůmová, spoluautor: Ivana Frýbová, Jana Nálepová, Eva Píšová

Podpora výuky odborného cizího jazyka ve středním odborném vzdělávání je jednou z priorit současného jazykového vzdělávání v ČR. V současné době zaměstnavatelé vyžadují absolventy škol, kteří jsou na dostatečné jazykové úrovni a jsou vybaveni jak jazykovými, tak společenskými i osobnostními kompetencemi.

Scratch – univerzální nástroj ICT na ZŠ II, autor: Petr Němec

Článek se zabývá aplikací online nástroje Scratch ve výuce informatiky, konkrétně jeho využitím k rozvoji informatického myšlení žáků na ZŠ na příkladu animovaného příběhu tučňáka.

Nejvíce komentované články

Hrozba globálního oteplování – CLIL na 2. stupni ZŠ, autor: Tereza Šmídová, spoluautor: Marcel Mateu, Victoria Carceller

Kroskurikulární CLIL projekt je výstupem mezinárodní spolupráce učitelů biologie, geologie a anglického jazyka. Projekt využívá prostředků ICT, které mohou být výzvou pro učitele cizích jazyků i odborného předmětu, a přináší přesah do environmentální výchovy.

Ochrana súkromia študentov na sociálnych sieťach, autor: Paulína Pélyová

Zamyšlení nad tím, co pedagogům brání ve využití sociálních médií a jak by k nim měli přistupovat.

Příprava učitelů hrou, autor: Bořivoj Brdička

Zpráva o hře vyvinuté v MIT Teaching Systems Lab, jejímž cílem je pomoci studentům učitelství získat celkový přehled o vývoji školství za posledních 100 let.

Nejvíce zobrazované DUMy

Cvičení na vyjmenovaná slova po B, autor: Zdeněk Hanzelín

Žáci pomocí klávesnice doplňují chybějící písmena textu. Publikace je vhodná pro žáky postižené dysortografií a dyslexií.

Kartičky prvouka, autor: Aneta Zemanová

Materiál obsahuje 90 kartiček na prvouku. Kartičky obsahují učivo 3. ročníku ZŠ a mají mnohostranné využití. Děti mohou karty sbírat, soutěžit se správnými odpověďmi, sbírat body za správné odpovědi a soutěžit v družstvech. V neposlední řadě mohou karty sloužit na společné i samostatné opakování, případně jako zadání opakovacího testu a cvičení.

Puzzle – operace s čísly, autor: Rostislav Solovský

Jednoduchá úloha na procvičení operací s čísly.

Nejlépe hodnocené DUMy

Jednotková kružnice (interaktivní webová stránka), autor: Ing. Jitka Vlčková

Jednotková kružnice, interaktivní webová stránka. V závislosti na velikosti úhlu zobrazuje jeho sinus a kosinus. Pro spuštění je nutné rozbalit složku a následně otevřít soubor s příponou HTML, nejlépe ve webovém prohlížeči Google Chrome.

Číslovky 0–100, autor: Mgr. Bc. Martina Čermáková

Pracovní list obsahuje přehled základních číslovek v portugalštině a dále cvičení na výslovnost, sčítání a křížovku a cvičení na práci ve dvojici, kdy studenti zjišťují u spolužáka ceny potravin.

Urbanizace, autor: Mgr. Jan Zicha

Interaktivní prezentace s úkoly pro aktivní práci. Přílohou je pracovní list.

Nejnavštěvovanější diskuze

Výzdoba třídy na 1. stupni (ZŠ)

Jak vyzdobit třídu? (MŠ)

Začínající učitel

Začínající učitelka v MŠ

Počty dětí a učitelek

Zdroj ilustrativních obrázků:

PublicDomainPictures. Pixabay.com: [online]. [cit. 2018-09-17]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/beach-beverage-caribbean-cocktail-84533/>.

Free-Photos. Pixabay.com: [online]. [cit. 2018-09-17]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/vw-camper-volkswagen-vw-car-336606/>.