Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Nej… z měsíce září

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc září.

Nejvíce zobrazované články

Oblečení II, autor: Petra Pšeničková

V druhé části dvoudílného seriálu děti dále pracují s příběhem o oblečení, porovnávají jednotlivé kusy oblečení, procvičují zrakovou paměť i sluchové rozlišování; osvojují si grafomotorické prvky, kterými oblečení zdobí.

Vybavení 1:1 nestačí, autor: Bořivoj Brdička

Článek informuje o vývoji v potřebě vybavenosti žáků různými digitálními přístroji v závislosti na typu úlohy, na níž pracují.

Aktivity v přírodě s předškoláky II – podzim, rozvoj smyslů, autor: Petra Pšeničková

Příspěvek představuje druhou část čtyřdílného seriálu se zaměřením na předškolní aktivity v přírodě. Nabízí inspiraci/nápady, jak do tematického plánu předškolní přípravy zahrnout podzimní aktivity v přírodě. Rozvíjíme smysly: zrak, sluch, čich, chuť i hmat.

Standardy ISTE 2016 pro žáky, autor: ISTE

Překlad dokumentu známé americké společnosti ISTE (International Society for Technology in Education), který popisuje potřebnou úroveň výstupních kompetencí žáků v oblasti digitálních technologií.

Nejvíce komentované články

Využití tabletů v předškolním vzdělávání, autor: Karel Šimeček

Z komentáře: Vhodná inspirace pro práci s dětmi v PŠV.

Třetí propast podle OECD, autor: Bořivoj Brdička

Z komentáře: Velmi často u nás „objevujeme Ameriku“ s mnohaletým zpožděním. Přitom by někdy mohlo stačit se prostě jen včas poučit, jak problémy, které máme i my, řeší tam. Jedním z takových zdrojů by mohl být program CoSN – Digital Equity Action Agenda.

Průmysl 4.0 do každé školy, autor: Ondřej Neumajer

Z komentáře: Ve Finsku probíhá testování minibusů bez řidiče. Jezdí zatím pomalu (cca 10 km/h). Celý projekt města Helsinky si klade za cíl do 10 let dospět do stavu, kdy bude osobní vlastnictví aut zbytečné („car ovnership obsolete“).

Kentaro Toyama, autor: Bořivoj Brdička

Z komentáře: Děkuji panu Kocourkovi za neutuchající zájem o naši práci. S nadšením sleduji zrod nového odborníka na vliv technologií na společnost. Ta věta o sociálním pokroku se nepochybně vztahuje k v článku zmiňovanému Arabskému jaru. Řekl bych, že se do značné míry naopak dá Toyamova teze o zesilujícím vlivu technologií vztáhnout i na předchozí inovace včetně starověkých. Hlavním rozdílem je rychlost, s níž k technologické inovaci vyvolávající změny dochází. Toyama samozřejmě netvrdí, že změny nemají žádný sociální dopad.

Nejvíce zobrazované DUMy

Dýňové úkoly, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje 10 úkolů – pracovních listů s podzimní tematikou.

Skládaní totemů, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje hru na rozvoj zrakové percepce a postřehu.

Na pouti, autor: Mgr. Eva Macháčková

Pracovní listy jsou zaměřené na opakování sčítání a odčítání přes desítku, opakování násobilek. Žáci matematizují krátké slovní úlohy. Pracují s tabulkami na sčítání a násobení.

Čarodějnice – Kdo je kdo, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Hra pro děti, ve které dle popisu mají najít správnou čarodějnici a přiřadit ji k obrázku a jménu.

Nejlépe hodnocené DUMy

Přírodně žijící národy (vybrané kmeny), autor: Mgr. Markéta Pravdová

Materiál byl vytvořen pro etnografický gymnaziální seminář. Zaměřuje se na vybrané národy žijící na primitivní úrovni. Výkladová prezentace je doplněna o aktivity – k jejich plnění studenti využívají internet (smartphony, tablety, notebooky).

Vláda přemyslovských knížat, autor: Mgr. Ivana Pekárková

Učební materiál je určený k procvičování a opakování. DUM je vhodný pro jednotlivce, dvojice nebo skupiny. Součástí materiálu jsou pracovní listy, domina a skládačky.

Jednotky obsahu – domino, autor: RNDr. Jitka Rambousková

Domina na procvičování a opakování jednotek obsahu.

Goethe, Schiller, autor: Blanka Lesáková (projekt Jazyky interaktivně)

Interaktivní průvodce životem J. W. Goetha a F. Schillera, jejich literární a dramatickou tvorbou z období nazývaného Sturm und Drang v době výmarské klasiky. Společenský význam těchto autorů. Tematická slovní zásoba. Fixace vybraných gramatických struktur. Präteritum sloves, zkratky (z.B.) genitiv (2. p.) vlastních jmen.

Nejnavštěvovanější diskuze

Průvodce upraveným RVP ZV
Matematika prof. Hejného
Kde berete nápady na dopolední cvičení s dětmi?
Nové platové tabulky platné od 1. 9. 2016
Vánoční besídky
Skládací abeceda v 1. ročníku – vychytávky?
Klima ve třídě, ve škole

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Záměny písmen ve čtení i psaní – Jak na to?

Rozlišování písmen b, d (a dalších, u kterých obvykle dochází k záměnám) vyžaduje dobře rozvinuté prostorové a zrakové vnímání, které bývá u žáků často oslabené. U žáků, kterým se v této oblasti nedaří, doporučuji materiál používat do té doby, dokud potíže neodezní,” říká lektorka Mgr. Petra Pšeničková.

Setkání si kladlo za cíl zvýšit kompetence učitelů – osvojení si aktivit pro rozvoj zrakového rozlišování a prostorového vnímání jako předpokladu pro správné rozlišení tvarů písmen.

Jak zlepšovat školní vzdělávací program (ŠVP)

Jak zajistit, aby se z ŠVP nestal časem muzejní exponát? Jak zajistit, aby ŠVP stále odrážel realitu školy, potřeby žáků i představ rodičů a zřizovatele? Na tyto a další otázky jsme hledali odpovědi spolu s lektorským duem Mgr. Annou Doubkovou a PaedDr. Karlem Tomkem.

Jak na Průvodce upraveným RVP ZV

Průvodce upraveným RVP ZV je postupně doplňovaný a rozšiřovaný soubor námětů a doporučení. Je určen všem učitelům ze základních škol a víceletých gymnázií, vedení škol a koordinátorům ŠVP těchto škol.

Setkání nás provedlo webovou aplikací „Průvodce“. Ukázali jsme si všechny jeho možnosti, které při zběžném prohlédnutí mohou zůstat skryty. Seznámili jsme se se všemi jeho funkcemi a sdíleli jsme pohled do budoucna, co dalšího se připravuje a co můžeme očekávat. Průvodci nám byli Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek a Mgr. Tomáš Pavlas.

Jak začít podnikat

Cílem setkání bylo seznámit učitele s tím, jak vypadají začátky podnikání v praxi. Setkání navazuje na problematiku podpory podnikavosti žáků. Lektory byli Tomáš Kruber a Kateřina Lichtenberková.

Jak učit výslovnost cizího jazyka tak, aby to žáky bavilo?

Mgr. Sylvie Doláková si už svými hravými metodami a náměty získala mnoho vděčných diváků webinářů. Může být výuka výslovnosti cizího jazyka zábavnou a veselou součástí lekcí?

Setkání se zabývalo problematikou používání, vysvětlování i nácviku co nejlepší výslovnosti. Lektorka se snaží poradit i bezradným učitelům, jak zakomponovat procvičení výslovnosti do svých hodin co nejčastěji a pro žáky atraktivním způsobem.

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND.

Zdroj ilustrativních obrázků:

PIX1861. Pixabay.com: [online]. [cit. 2016-10-17]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/mobile-phone-smartphone-tablet-572865/>.

Ximonic. Wikimedia.org: Autumn landscape near Gullesfjordbotn, Hinnøya, 2010 September [online]. 2012-02-26 [cit. 2016-10-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Autumn_landscape_near_Gullesfjordbotn,_Hinn%C3%B8ya,_2010_September.jpg>.