ONLINE SETKÁNÍ: Lesní školky – zkušenosti zakladatelky | 18. 5. 2016 od 20:00

O lesních školkách jsme zatím na Metodickém portálu RVP.CZ jen diskutovali. Využijte možnosti seznámit se se zakladatelkou jedné z nich a zeptat se jí na to, co vás zajímá k tomuto tématu.

Anotace setkání:

Setkání se zaměří na prezentaci základních kroků založení a fungování lesní mateřské školky. Kromě formálních podmínek pro založení se také budeme věnovat praktickým radám pro efektivní start – vnímání komunity a prostředí, kde se zakládá lmš, konkrétně zaměřený marketing a propagaci, stanovení strategických cílů a jednotlivých kroků k jejich dosažení. Řekneme si také něco o projektovém plánování, souvislostí mezi pozitivním marketingem a finanční udržitelností projektu, budování vnitřního týmu lmš a budování vztahů s rodiči, komunitou, veřejností.

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno zájemcům o předškolní vzdělávání včetně rodičů, kteří chtějí být informování o možnostech alternativní výchovy a vzdělávání.
Setkání je zdarma.

Lektorka:

Mgr. Sandra Černá – projektový manažer a fundraiser pro neziskové organizace, aktuálně řídí lesní mateřskou školku Studánka v Berouně a organizuje akce zaměřené na rodiny. Absolvovala FFUK v Bratislavě, obor Slovenský jazyk a literatura a Pedagogika, se specializací na Sociální pedagogiku, Metodu kognitivního vzdělávání podle profesora Reuvena Feuersteina a další vzdělávání.


Užitečné odkazy:

Ilustrační foto:

andreas160578. Pixabay.com: [online]. [cit. 2016-05-12]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/baby-park-autumn-fall-leaves-happy-1331996/>.