K Digitalizování školy

Tak nám spustili web Digitalizujeme školu. Věru, zajímavé téma, i když ten titulek mi připadá jako nošení sov do Atén – vždyť která škola dnes ještě potřebuje digitalizovat? Vylepšit, učesat, pojmout více systematicky, to ano. Ale tomu bych neříkal „digitalizujeme“.

Je zmíněno i poskytnutí finančních prostředků školám. S tím mám velmi omezené zkušenosti. Vybavuje se mi mistrovství světa v krasobruslení v roce 1962 v Praze. Vítězka soutěže žen Sjoukje Dijkstra při procházce v pražských ulicích zahlédla podivné srocení lidí a ptala se, co to je. Fronta na pomeranče, vysvětlili jí. „To bych si ty pomeranče raději koupila“, komentovala to naivní mladá krasobruslařka.

Je uvedeno, na co ty finanční prostředky mají školám sloužit, a jakým tématům je zapotřebí se ve škole věnovat. Ta témata jsou rozhodně zajímavá. Avšak ta témata budou posléze zpracovávat osoby ze dvou zpravidla (vyjímky existují) disjunktních množin – něco se týká osob, které vyučují, a něco se týká osob, které školu udržují v chodu. A proto soudím, že ta témata by bylo dobře oddělit. Nebo alespoň zřetelně odlišit, co se týká čeho.

Mnoho materiálů je ve formě videoklipů. Některé videoklipy (např. ty k bezpečné infrastruktuře) jsou zdařile anotovány, a jiné nejsou. Proč nejsou? Chápu, prohlédnout videoklip a vypíchnout z něj důležité myšlenky je pracné a žere to čas. Proto je publikace videoklipu „bez ničeho dalšího“ omluvitelná u vstupů amatérů (to jako ne-profesionálů). Ale u ministerských materiálů? Předpokládají snad předkladatelé oněch materiálů, že adresáti jejich sdělení neumí číst? Nebo že mají tolik času, že nevědí co s ním?

Co doporučuji autorům doplnit: kategorizaci prostředků. Kategorizaci datových sítí, a nejen těch. A případně též přehled (to jako počty) výskytů oněch kategorizovaných prostředků.

Co tím mám na mysli? Pár příkladů:

  • školní Wifi síť: (společná pro učitele a žáky) x (oddělené sítě pro učitele a pro žáky),
  • školní datová síť: (výhradně Wifi) x (Wifi a Ethernet, společný obsah) x (Wifi a Ethernet, rozdílný obsah),
  • přístup k datové síti: (kdokoli zná heslo) x (pouze „povolená“ zařízení).

Na závěr prognóza až obava: V titulcích je několikrát (až mnohokrát) zmíněna bezpečnost. A občas též konektivita. Obávám se, že autoři materiálu budou klást výrazně větší důraz na onu bezpečnost nežli na konektivitu a další funkčnost školní datové infrastruktury. Jinými slovy, budou upřednostňovat, co všechno je uživatelům školní datové infrastruktury zakázáno a odepřeno před tím, co všechno uživatelům školní datová síť poskytuje a umožňuje. Pokud se má zlověstná prognóza splní, bude to špatně.