ICT už od kolébky? (RVP_VT21)

Mluvíme-li o difuzi technologií, musím se zastavit nad otázkou KDY: „Kdy se má svět našich dětí (žáků) cílevědomě protnout s ICT?“
Jsme běžná rodina s dvěma dcerami (5 a 2 roky), nemáme televizi (tzn. dcery neumí pracovat s televizním ovladačem), máme však 2 výkonné notebooky s WiFi po celém bytě a tatínka programátora. Přesto naše dcery dosud nehrají hry na PC, nevybarvují si on-line omalovánky, přes léto viděly počítač minimálně. Používáme ho obvykle za dlouhých zimních večerů (peří nedereme, jsme alergici 🙂 ) ke sledování vybraných pohádek a k poslechu Zpívánek, Ivana Mládka a písničky Ztratila Lucinka bačkorku na YouTube. Vrcholem poslední doby bylo, když jsme při večerním čtení o cestování zajíčka Felixe po celém světě řešili za pomoci Google, jak vypadá vlajka Francie.
Proč o tom píšu? Vrstevníci naší pětileté bravurně hrají počítačové hry, písničky si hledají i pouštějí sami, skypují se svými prarodiči a posílají kamarádům pozvánky na své narozeninové párty e-mailem. Kamarádka naší dvouleté by nejraději od Ježíška iPad.
A zde si kladu otázky, nad kterými je třeba z pedagogického i rodičovského pohledu také uvažovat:
Dělám chybu, když svým dětem ICT primárně nenabízím?
Nebudou při vstupu do školy „pozadu“?
Nepřijde nakonec moje snaha, aby byly schopné prožívat lineární (nikoli hypertextové) příběhy, nazmar? Co když už to nebudou ve škole potřebovat?
Co když nastoupí do první třídy, místo kufříku dostanou notebook s i-učebnicí a budou se vzdělávat v kyberprostoru?
Vše to souvicí s myšlenkou, že vlastně ani nejsme schopni s určitostí říci, co budou naše děti a budoucí generace v životě opravdu potřebovat. Přesto si troufám tvrdit, že bude-li dítě v raném (i pozdějším) věku ve styku s klasickou knihou, bude na tom lépe než ITkid, co zná Krtečka pouze z počítačové hry, jejíž cílem je zničit co nejvíce krtinců.

Je také zajímavé, že ve své pedagogické praxi na klasické ZŠ jsem sama sebe vnímala v rámci Rogersovy křivky jako vizionáře, nyní, z pohledu rodičovské perspektivy jsem se nespíš přesunula na pozici skeptika. Jak jste na tom vy? Do které kategorie byste se zařadili jako učitelé a do které jako rodiče?
* inovátoři – nadšenci (2.5%)
* časní osvojitelé – vizionáři (13.5%)
* ranná většina – pragmatici (34%)
* pozdní většina – konzervativci (34%)
* zpozdilci – skeptici (16%)

Zdroj:
BRDIČKA, B. Role internetu ve vzdělávání. [cit. 23. 9. 2011]. Dostupné na http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/role/ka94.htm.