Mandala dětem

Učit se, bavit se a přitom ještě pomáhat druhým. Je to vůbec možné?

A je to možné i v mateřské školce? ANO

Moc se mi líbí projekt Mandala dětem, který tyto možnosti propojuje:

Do našeho jazyka slovo mandala přinesl švýcarský psycholog C. G. Jung. Dá se říci, že tak spojil východní filosofii se západní psychologií. Ve své podstatě a nejužším významu znamená „mandala“ kruhový obrazec se středem, z něhož (či do něhož) směřují symetricky uspořádané tvary. Takovýto kruhový ornament se bez ohledu na čas a kontinent vyskytuje ve všech kulturách a je využíván jako pomůcka k relaxaci, meditaci, modlitbě, ale i k léčbě.

Mandala je po staletí využívána na východě stejně jako na západě nebo u nás a to nejen v náboženském kontextu (mandalu najdeme v kostelech, v klášterních zahradách nebo v kupolích křesťanských chrámů). Mandala je využívána také v psychologii, medicíně a ve školství. Přináší totiž zklidnění, zlepšení koncentrace, dává možnost vyjádřit své emoce a najít ztracenou rovnováhu.

Cílem projektu Mandala dětem je nabídnout dětem nový podnět,  prožitek, při němž si mohou uvědomit svoji hodnotu a úlohu pro společnost. Věřím, že touto cestou se tvoří šťastnější a spokojenější společnost založená na vzájemném respektu a spolupráci.

Více o 3. ročník projektu, který přináší radost najdete zde

Návod, jak vytvořit a využít mandaly na interaktivní tabuli najdete zde