Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Obraz ICT ve výtvarné výchově je již celý

E-learning Metodického portálu se věnuje také výuce na poli uměleckých oborů. Ve čtvrtek 24. listopadu byl slavnostně zakončen kurz ICT jako nástroj pro tvůrčí činnost, aplikace ICT do výuky výtvarné výchovy.

Absolventi, kteří si převzali zasloužená osvědčení o absolvování kurzu, se za sedm týdnů ve třech blocích – Dokumentace, Statický digitální obraz a Pohyblivý digitální obraz – dověděli, jak efektivně využívat moderní technologie ve výuce výtavrné výchovy, která se světě ICT pouze zdá být vzdálená. Jako výstup z kurzu vytvořili vlastní video, včetně scénáře, nahrávání, střihu a exportu.

Zkušenost z kurzu je pro ně nyní čistým plátnem, které zaplní v hodinách výtvarky se svými žáky. Přejeme jim dobré světlo a jejich žákům pořádnou barevnou jízdu.

vytvarka