Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

RVP_VT 21 – Budoucnost vzdělávacích technologií

Na úvod své reflexe k 8. týdnu jsem si vybral několik citátů, které výstižně popisují prostředí, které se rozvíjí rychleji než jsme schopni registrovat – informační technologie vs. / = vzdělávání

1) Nikdy předtím v historii tohoto světa nemělo tolik lidí možnost zcela samostatně najít tolik informací o tolika věcech a o tak velkém množství jiných lidí. (T. L. Friedman)

2) V nepředstavitelně komplexní budoucnosti nebude mít sebeinteligentnější jedinec bez přístupu k nástrojům digitálního světa šanci vyrovnat se třeba i méně schopným účastníkům sítě. (M. Prensky)

3) Otevřená dostupnost je víc než jen nový model publikování výukových materiálů, je jedinou možnou etickou volbou pro ty učitele a akademické pracovníky, kteří věří, že jejich úkolem je podchytit zájem většího okruhu lidí než jen těch několika, kteří se nacházejí v jejich fyzickém dosahu. (G. Burton)

4) Vzdělání pro elity není schopno zajistit udržitelný život na Zemi. Vlastní řízení studia a svoboda je neoddělitelnou součástí vzdělání pro 21. století. (T. Anderson)

Jakým směrem by se měl vzdělávací proces v příštích letech ubírat? Posbíral jsem si několik postřehů ze studijních materiálů (Horizon Report 2010)

  •  snadná dostupnost výukových materiálů a programů použitelných pro výukové účely
  • žáci budou moci poznávat a studovat kdykoli a odkudkoli, otevřít dveře primárním online zdrojům pro vzdělávání
  • síťové technologie – „cloud computing“ – přestáváme kontrolovat, kde se služba či program nachází, kam ukládáme svá data
  • práce žáků je mezioborová spolupráce všech zúčastněných (žáci, učitelé, rodiče, odborníci)
  • přechod od knih klasických na elektronické a od papírových, těžkých a drahých učebnic na e-učebnice
  • vizualizace dat a nástroje umožňující žákům data analyzovat a porovnávat
  • kooperace a konektivismus jako komplexní přístup využívající rozličné zdroje pro nacházení nejvhodnější cesty a vytváření si osobního vzdělávacího prostředí
  • učitelé přehodnotí své postavení za účelem dosažení vyšší smysluplnosti výukových postupů: hlavní cílem je naučit žáka učit se, učitel se stává průvodcem vzdělávacím procesem, učitel si udržuje komplexní přehled nad problematikou
  • aplikace fungují online
  • snaha o dosažení konceptu 1:1, tj. jeden tablet/notebook na 1 žáka

Internet a počítače nabízí nové možnosti, a bylo jen otázkou času, kdy začnou tvořit i pilíř výukovému systému. Uvedl bych dva příklady – Khan Academy, Moodle, tyto jsou už ze své podstaty předurčeny k implementaci do vzdělávacího procesu.

Zaváděním technologií do výuky, které jsem výše uvedl, dochází ve skutečnosti k transformaci školství – dochází  ke změně postupů i cílů.

B. Brdička ve svém článku dále upozorňuje, že vůbec nejhorší variantou možného nadcházejícího vývoje by bylo pokračování v bezkoncepční školské politice v oblasti vzdělávacích technologií.

 Znepokující zprávy k budoucnosti našeho školství se objevily v článku Daty řízené …, kde v komentářích pod článkem jsou popsány nevlídné vyhlídky vzdělávacího procesu.

Ocitováno v nezměněné podobě:

Autor: Ondřej Neumajer

„Školství umírá (míněno především státní), ať žije vzdělávání (míněno především soukromé)“ – tak by šel charakterizovat očekávaný trend, který se s jistými specifiky začíná projevovat i v ČR. Podnikání se vzděláváním bude čím dál větší byznys. Viz např. dnešní iHned: „Soukromé školy dostanou od státu stejně peněz jako veřejné“, http://zpravy.ihned.cz/cesko-skolstvi/c1-52790140-soukrome-skoly-dostanou-od-statu-stejne-penez-jako-verejne-planuje-dobes

Autor: Bořivoj Brdička

Pokud se to skutečně stane, bude to znamenat ještě další diverzifikaci škol i společnosti. Ty opravdu kvalitní školy budou za peníze a ty ostatní budou „zadarmo“ žáky připravovat jen na testy. Dovolím si předvídat, že vzniklý stav v sobě bude paradoxně mít i určitý prvek spravedlnosti. Na ulici se budou bát vycházet všichni – i „lepší“ lidi. Nakonec možná budou muset sami sebe zavřít za ostnaný drát.

Velmi pesimistické vyhlídky. Ve hře je budoucnost našich dětí a jejich schopnost uspět v měnícím se světě.