Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Rozvoj prvopočátečního čtení a psaní pomocí tabletu

„Rozstřílej ty „zombíky“ a pak vezmi dýně a hoď je na ně!“

Tak takto si až do nedávna povídali mí žáci o přestávkách o tom, jak hrají na tabletu své oblíbené hry. Mé rozhodnutí začlenit tablety do výuky, se po několika dalších vyslechnutých rozhovorech utvrdilo. Chtěla jsem dětem ukázat, že tablet nemusí být pouze nástroj pro bezhlavé klikání na „oživlé dýně“, ale prostředí, ve kterém si mohou nenásilně procvičit probírané učivo či tvořit své vlastní knihy.

Z počátku jsem měla k dispozici pouze aplikace pro Windows a interaktivní tabuli, později přibyl jeden tablet s androidem a nakonec tablety pro žáky do dvojic. Samostatnost a intuitivnost dětí při práci s těmito zařízeními mě překvapuje neustále. Často mám pocit, že jsou mnohem dál než já. Na hodiny s tablety se žáci těší a dnes je berou jako něco normálního (na rozdíl od první hodiny, kdy se někteří radostí váleli po koberci).

Nejužitečnější využití tabletu v hodinách vidím zejména v rámci českého jazyka a matematiky. Zde musím nejvíce ocenit to, že žáci procvičí učivo a ihned mají zpětnou vazbu o správnosti své volby. V následující tabulce je nabídka zařízení a k nim možnosti jejich efektivního využití, které jsem zatím ověřila. Ráda ale přivítám nápady nové.

Možnosti uspořádání výuky při práci s tablety
Pouze jeden tablet Žáci sedí v kruhu, učitel posílá tablet s aplikací na doplňování po kruhu, každý žák přečte a doplní daný jev.
Tablet má k dispozici žák např. integrovaný, nadaný apod. Procvičuje zvlášť sám nebo pod dohledem asistenta.
Tablet propojíme s interaktivní tabulí, všichni žáci postupně učivo procvičují na tabuli. (Zde trochu hrozí u některých ztráta pozornosti.)
Tablet propojíme s interaktivní tabulí, žáci pracují na stanovištích ve skupinkách (cca po pěti), jedním ze stanovišť je interaktivní tabule.
Tablety do dvojic/pro každého Při samostatné práci si ti, co jsou hotoví, berou tablet a procvičují učivo dál.
Žáci se ve dvojicích střídají a pracují na tabletu.
Při tvorbě skupinových projektů si každá skupinka bere tablet na vyhledávání doplňujících informací.

 

Rozvoj prvopočátečního čtení a psaní pomocí tabletů

Velký přínos využití tabletů ve výuce vidím na poli rozvoje čtení a psaní. V následující tabulce je ukázka aplikací, které ocení zejména učitelé první třídy. Ty, které jsou pro rozvoj čtení, fungují zejména na principu obrázků, zvuku a písmen. Aplikace pro rozvoj psaní jsou primárně určeny například pro kreslení, ale můžeme jejich funkcí využít i při procvičování tvarů písmen.

 

Přehled aplikací podle jejich využití a jednotlivých operačních systémů
  Android iOS Windows
Aplikace pro rozvoj prvopočátečního psaní         

 

Sand Draw, Writte letter: Tracing ABC Dexteria, Do as me , School Writing, Little Writer PRO, Real Chalkboard HD Fresh Paint
Aplikace pro rozvoj prvopočátečního čtení         

 

Abeceda, Abeceda pro děti, Book creator (při tvorbě vlastních slabikářů)         

 

Little speller, Little reader, Book creator  Learn to write

Rozvoj prvopočátečního čtení

ABECEDA

Tato aplikace pro android nabízí  sedm prostředí, ve kterých můžeme pracovat. Šest z nich se hodí zejména pro první třídu a případně začátek druhé třídy.

Aplikace se dá využít jako zpestření pro rychlejší žáky, dále při práci s interaktivní tabulí nebo pro individuální práci žáků.

Abeceda – žáci vybírají písmena a zvukový doprovod jim je předříkává.  Zajímavé je využití ve dvojicích: jeden žák má tablet u sebe a volí písmena, druhý podle toho, co slyší, píše na mazací tabulku. Spolužák mu následně zkontroluje, zda slyšel a psal správně.

Abeceda najdi písmenko – po stisknutí přehrávání se ozve: „Najdi písmenko …“. Žáci vybírají písmeno, které slyšeli. Pokud je ve třídě trochu hluk, je špatně slyšet písmena Ď, Ť apod. Doporučuji pracovat se sluchátky.  Žáci si svá nalezená písmenka mohou zapisovat na mazací tabulku (papír) a z písmenek pak skládat slova.

Abeceda s obrázky – po stisknutí písmene se ozve hláska a ukáže obrázek, který písmenem začíná (M – mrak). Zde bych volila práci na interaktivní tabuli, kde žák musí obrázek před třídou pojmenovat a například vymyslet další slovo, které na písmeno začíná.

Najdi písmenko k obrázku – tato část už je náročnější, žák musí sám pro sebe pojmenovat obrázek (ty jsou ručně kreslené a nemusí být dětem zřetelný jejich význam) a následně z 12 písmen vybírá to, kterým obrázek začíná. Doporučuji nejdříve udělat společně na tabuli a pak například ve dvojicích.

Skládání slov – asi nejzajímavější část aplikace. Ukáže se nám obrázek (např. sněhulák) a zpřeházená písmena (N, Ě, S, H, U, K, Á, L). Žáci musí písmena poskládat tak, aby dohromady dávala slovo na obrázku. Perfektní pro samostatnou činnost (například pokud polovina třídy skládá slova z papírových písmenek a učitel je kontroluje, druhá půlka třídy může pracovat s tabletem).

Řazení podle abecedy – tato část se hodí, pokud procvičujeme abecedu. Děti dostanou několik písmen, která mají postupně seřadit. Můžeme řadit na tabuli a potom samostatně vymýšlet slova, která začínají na daná písmenka apod.

Volné tvoření slov – k dispozici máme všechna písmena a linku, na kterou můžeme skládat slova. V podstatě nám to nahrazuje klasická papírová písmenka. Učitel může diktovat slova, žáci samostatně skládají. Obměnou je například tichá pošta  – máme tři skupinky, každé řekneme šeptem jedno slovo, to si žáci předávají mezi s sebou a poslední jej poskládá na tabletu/ interaktivní tabuli.

Abeceda pro děti

Další z aplikací pro android, která nabízí hned devět prostředí pro procvičování písmen.

Abeceda – děti poslouchají písmenka a učí se abecedu.

Velká písmena – zazní nám např. D jako dárek a vidíme velké tiskací písmeno D, obrázek dárku a napsané slovo dárek.  Tato část je vhodná spíše pro samostatné procházení, ale můžeme si zahrát pamětní hru, kdy se ptáme, jaké slovo bylo spojené např. s písmenem D.

Malá písmena – stejná jako velká.

Najdi kartičku – děti mají za úkol kliknout na kartičku, která začíná na dané písmenko. Oceňuji, že písmeno je jak velké, tak malé tiskací a k tomu ještě slyšíme zvukovou oporu.

Tvoření slov – děti otáčí políčka a tvoří si slovo, které se postupně odkrývá na obrázku.

Písmena ve slově – ukáže se nám celé slovo a v něm máme najít písmeno, které slyšíme.

Pexeso – klasická pamětní hra s písmeny a obrázky.

Písmeno na začátku slova – pod obrázkem máme nabídku tří písmen, z nichž vybíráme to, na které obrázek začíná.

Písmeno na konci slova – stejně, jako u písmene na začátku slova, vybíráme ze tří písmen, které slyšíme na konci slova.

Rozvoj prvopočátečního psaní

Sand Draw

Pojďme psát do písku. Aplikace pro android, která simuluje písek a vlny. Nejde o aplikaci určenou přímo k procvičování učiva českého jazyka, ale vidím ji jako zpestření hodiny psaní. Na chvíli nám tato aplikace může nahradit mazací tabulku s fixou. Učitel vyzve žáky, aby „do písku“ napsali dané písmeno, ti jej napíší, učitel si zkontroluje a nakonec žáci písmeno nechají spláchnout mořskou vlnou. Podobných aplikací najdeme nepřeberné množství, zaleží jen na tom, jak je použijeme a jak žáky namotivujeme.

 Writte letter: Tracing ABC

Aplikace Tracing ABC je jen ukázkou z mnoha a mnoha aplikací, které fungují na podobném principu.  Hráč má za úkol psát například křídou na tabuli velká tiskací písmena. Při psaní má na pomoc šipky, které ukazují směr tahu. Zatím jsem nalezla aplikace, které procvičují psaní pouze tiskacích písmen, ale i tak je považuji za zajímavé oživení hodiny. Pokud máme možnost propojit tablet s interaktivní tabulí, pak můžeme aplikaci využít i při samotné výuce psaní velkých a malých tiskacích písmen.

Závěrem

Spoustu dalších zajímavých námětů pro iOS najdeme na stránkách http://www.i-sen.cz/home nebo v diplomové práci https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/121192/ .

Příspěvek byl napsán v rámci projektu INTERES. CZ.1.07/1.3.00/51.0035.