ANIMOVANÝ FILM S DĚTMI?

V současné době dochází k masivní digitalizaci škol. Na druhé straně se už také začíná ukazovat, že dokonalé technické vybavení současný stav našeho školství nespasí. Děti a studenti jsou velmi často technicky zdatnější než jejich pedagogové a čas, který tráví aktivním pohybem, manuální tvorbou a přímou komunikací mezi sebou se stále zkracuje. Existuje však mnoho způsobů, jak zaujmout naši „digitální generaci“  a přinutit jí tvořit, přemýšlet a komunikovat nejen skrze tablet či mobilní telefon.

100

Animovaný film  nabízí možnost práce s materiálem, akční práci v prostoru a nutí žáky a studenty komunikovat a spolupracovat spolu navzájem. Hlavním cílem je rozvíjení kreativity a kritického myšlení ve vztahu k audiovizuálním mediálním výstupům, které nás každodenně obklopují.

Pokud děti sami pochopí, jak funguje reklama či jakákoliv jiná mediální manipulace, přestanou ji nekriticky přijímat jako pravdu. Skrze tvorbu animovaných filmů se navíc děti učí také tvůrčím způsobem smysluplně využívat digitální technologie, které jsou pro ně zcela bezprostředně přirozené. Z vlastních pedagogických zkušeností mohu potvrdit, že tento způsob výuky funguje výborně i ve třídách s velmi nízkými školními výsledky a naopak často právě problematické děti se v rámci filmu vyjadřují i lépe než děti školně úspěšné.

Během studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jsem se snažila zmapovat možnosti animovaného filmu ve výuce výtvarné výchovy. Blog je vlastně jedním z výstupů mojí závěrečné práce. Měl by být prvním krokem pro učitele, kteří se chtějí animaci do výuky zařadit a měl by koncentrovat odkazy týkající se animace a jejího začlenění do výuky.

V současné době se vyvýjí ve spolupráci s Národním filmovým archivem nový metodický portál, který má ambice koncentrovat všechno, co se týká celého vzdělávání v oblasti filmové a audiovizuálný výchovy.


ANIMACE V RÁMCI VÝTVARNÉ VÝCHOVY

6

Zastávám názor, že každý učitel, který chce, může s dětmi film vytvořit. Témat, které se dají tímto způsobem zpracovávat je nekonečno. Záleží už jen na zaměření pedagoga či jeho schopnosti mezioborově spolupracovat a pracovat s výukovými materiály dostupnými na webu.

Pro pedagogy výtvarné výchovy představuje animovaný film možnost dalšího rozšíření výtvarných projektů  a propojení výtvarné výchovy s filmovou a audiovizuální výchovou, což je v současné mediální době dle mého názoru velmi zásadní.

Animovaný film nabízí nepřeberné možnosti výtvarného zpracování, takže se dá pracovat v podstatě s jakoukoliv výtvarnou technikou. Navíc mu jeho časový a dějový rozměr vdechuje život. To, co je u klasického statického díla možné jen v představách, se v animovaném filmu stává realitou. Otvírá se zde možnost práce s metamorfózou a nadsázkou či dynamikou pohybu. Dále je tu možnost práce s postprodukcí, která nabízí další možnosti práce s obrazem a samozřejmě i práce se zvukem.

Animovat může úplně každý, animovat se dá dokonce i s předškolními dětmi, častěji se však setkáváme s animací až na základní škole. Animovaný film také velmi dobře funguje při práci s dětmi, které nejsou se svým výtvarným projevem moc spokojeni a nevěří si. Dítě nemusí být zdaleka zručným kreslířem, aby mohlo vytvořit výtvarně zajímavý animovaný film.

Tvorba filmu vyžaduje od dětí akční přístup, ale zároveň je i učí trpělivosti. Děti či studenti vytváří při takovémto způsobu výuky jakési filmové štáby a učí se  rozdělovat  si práci podle svých schopností. Učí se pracovat v týmu, kde se může uplatnit tam, kde mu to jde nejlépe.